• De commissie Sportiviteit, Normen en Waarden en Veiligheid (SN&WV) vertegenwoordigt de volgende rollen in de commissie:

  1. Vertrouwenspersonen
  2. Sportiviteit en Respect
  3. Tucht en Veiligheid (tuchtcommissie)

  Vertrouwenspersonen
  Deze twee leden bij CVC Reeuwijk zijn aangesteld om het voor leden (of ouders/verzorgers van leden) mogelijk te maken om onafhankelijk hun verhaal kwijt te kunnen indien er zich binnen het clubverband van CVC ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Het kan zijn dat een lid zich onheus bejegend of misschien zelfs bedreigd. In dat geval kan is het goed om te weten dat het, indien het niet mogelijk of wenselijk is om dit te bespreken met de trainer, leider of bestuurslid, je bij één van de twee vertrouwenspersonen kunt aankloppen. Zij zullen (altijd samen) met jou het gesprek aan gaan, om te kijken hoe ze je verder kunnen helpen.

  Je kunt onze vertrouwenspersonen Jolanda van Eyk en Sjoerd Verweij bereiken door een bericht te sturen naar vertrouwenspersoon@cvcreeuwijk.nl.

  Sportiviteit en Respect
  De twee leden die het thema Sportiviteit en Respect behartigen, houden zich bezig met hoe er met elkaar ‘in en rond’ het veld wordt omgegaan. Ze denken, in afstemming   met het bestuur, na over hoe iedereen bij CVC Reeuwijk sportief en met respect voor elkaar en anderen kan sporten. Indien nodig (of indien gevraagd) kunnen deze leden ook het gesprek aangaan met ouders, supporters, leidinggevenden of spelers die ongewenst en/of aanstootgevend gedrag vertonen op of langs het veld.

  Je kunt onze commissieleden benaderen door een bericht te sturen naar snwv@cvcreeuwijk.nl.

  Tucht en Veiligheid (tuchtcommissie)
  De twee leden die (mede)verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de Tucht en Veiligheid, worden door het bestuur ingeschakeld op het moment dat er sprake is van ernstig overschrijdend gedrag.

  Meldingen die betrekking hebben op correctief beleid dienen altijd via een op de website beschikbaar (tucht)meldingsformulier ingediend te worden bij het bestuur van CVC Reeuwijk en door bestuur ter onderzoek/advies/behandeling overgedragen te worden aan:

  • jeugdbestuur of
  • seniorenbestuur of
  • de tuchtcommissie.

  De tuchtcommissie bestaande uit Peter Kwinten en Koen Verweij is te bereiken via snwv@cvcreeuwijk.nl.

  Naast de genoemde rollen, is de commissie ook verantwoordelijk voor alle andere zaken aangaande veiligheid. Dit varieert van het standaard aanvragen van een VOG voor trainers of vrijwilligers, tot het oplossen van onveilige situaties op het terrein.

  Mochten er zaken spelen waarvan u denkt dat de commissie daar iets in kan betekenen, schroom niet. Neem contact met ons op via het e-mailadres snwv@cvcreeuwijk.nl.

 • Meldingsformulier Calamiteit