• Beste ouder, verzorger, speler, bij uitgifte van de kleding van onze nieuwe kledingleverancier Patrick is de indruk ontstaan dan wel gewekt, dat de sokken van Patrick niet bruikbaar zouden zijn. Dit is niet geheel juist. Omdat de sokken kleiner blijken te vallen, zal niet iedereen content zijn met de maat die hij of zij heeft ontvangen. Dat betekent niet dat de sokken in z’n geheel niet bruikbaar zijn. Helaas heeft de kledingleverancier verzuimd ons te melden dat de sokken kleiner vallen, en dus in een maat groter dienden te worden besteld. We zijn hierover inmiddels in contact met Patrick en zoeken naar een oplossing. We roepen nadrukkelijk op, in tegenstelling wat bij de uitgifte mogelijk is gesuggereerd als oplossing, om niet op eigen initiatief andere sokken te kopen. We betreuren de onduidelijkheid die is ontstaan maar doen hard ons best om snel tot een oplossing te komen. We communiceren z.s.m. over het vervolg. Dank voor uw begrip!

    Het bestuur