• Vanuit het bestuur zijn we blij te kunnen melden dat Jelmer Koopman en Wilbert Koopman als interim-bestuursleden worden toegevoegd aan het bestuur. Jelmer en Wilbert zullen officieel worden geïnstalleerd/voorgedragen op de ALV, aan het eind van dit kalenderjaar. Met ingang van juli 2022 gaan zij samen aan de slag met de portefeuille Niet-voetbalzaken. Deze grote portefeuille omvat onder andere het toezicht op het beheer van de kantine, het contact met beheersstichting SenW (opvolger van de SSGZ), de renovatie van de kantine en het contact met buitenschoolse opvang YellowBellies.

    Ondanks het feit dat Jelmer en Wilbert in duo-vorm de functie zullen gaan uitoefenen, zal Wilbert zich voornamelijk bezighouden met de contacten met de externe partijen en gaat Jelmer zich richten op de renovatie van de kantine.

    Met de toevoeging van deze toegewijde leden aan het bestuur, krijgen we meer slagkracht en verwachten we zaken strakker te kunnen organiseren. Daarbij blijven we als bestuur afhankelijk van de hulp van alle leden.

    We danken Wilbert en Jelmer bij voorbaat voor hun kandidaatstelling en wensen hen veel plezier!