• Enige tijd geleden is het idee ontstaan om op ons complex een speeltuin te laten plaatsen voor de allerkleinsten. In eerste instantie zijn we geld in gaan zamelen om een speeltuin te laten plaatsen, maar er was nog geen uitgedacht plan en nog geen toestemming van Stichting Sportpark Groene Zoom (SSGZ) en de medegebruikers van ons complex. Inmiddels hebben we een plan uitgedacht van hetgeen wij willen laten plaatsen en is op basis van dit plan toestemming ontvangen van SSGZ, CKV en SR. De totale kosten van de gewenste speeltuin zijn alleen een stuk hoger dan het bedrag dat we inmiddels bij elkaar hebben gespaard. Het restant van het bedrag willen we bij elkaar sparen middels crowdfunding. Op deze pagina van de website kunnen jullie de stand van zaken volgen. Zodra het bedrag bij elkaar is gespaard, gaan we opdracht geven aan de leverancier. 

  Doneer hier!

 • Er is reeds een bedrag verzameld door een aantal actie's. Zo zijn er personen special voor het plaatsen van de speeltuin lid geworden  van de club van 100. Er is een koppelklaverjasavond georganiseerd en de opbrengst van de boterletteractie van 2019 komt ten goede van de speeltuin.

  Het bedrag dat door deze actie's reeds is binnengekomen bedraagt EUR 3.556,00. De totale kosten van de speeltuin zijn +/- EUR 9.500,00 incl. BTW / incl. montage. We hebben dus nog een tekort van +/- EUR 6.000,00. De komende drie maanden willen we middels crowdfunding het restant bedrag proberen binnen te halen, zodat we rond de start van het nieuwe seizoen de speeltuin kunnen openen.

  Bij de speeltuin komt een bord te hangen met hierop de namen van alle personen die minimaal een bedrag van EUR 100,00 hebben meebetaald aan de speeltuin. Uiteraard is iedere donatie welkom.

  Doneer nu!

 • Locatie

 • De speeltuin gaat komen op de locatie zoals hier te zien op ons complex. 

   

 • Toestellen

  Als toestellen komen er een schommel, glijbaan en wipkip.

 • Daarnaast hebben we nog een klimrek staan dat wellicht gebruikt kan worden, mits dit klimrek nog door de keuring komt van de goedkeuringsinstantie voor speeltuinen.

 • Voor de ouders

  Het is de bedoeling dat om de speeltuin een hek komt te staan van 1,20 hoog met afsluitbare doorgang. Voor de ouders die hun kroost in de gaten willen houden, laten we daarnaast een bankje plaatsen.